Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie
MEE NL
facebook
twitter
linkedin
juni 2018

Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de signalen van de cliëntondersteuners van MEE, die MEE NL over het afgelopen jaar heeft verzameld in het MEE Trend- en Signaleringsrapport 2018.
Lees meer >>
 
 

Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking. De MEE-organisaties en MEE NL hebben met samenwerkingspartners een aantal tools opgezet, die op een laagdrempelige manier de kennis en vaardigheden vergroten voor het omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen. 
Lees meer >>
 
 

Warme overdracht gedetineerde naar betaalde baan

Het vinden van betaald werk is een belangrijke voorwaarde voor ex-gedetineerden om niet terug te vallen in crimineel gedrag. Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en MEE starten daarom een gezamenlijke aanpak om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden aansluitend aan hun detentie betaald werk vinden en behouden.
Lees meer >>

Lees meer >
 
 

Nog teveel  jongeren staan aan de kant

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag of andere problematiek tot gevolg. Over dit vraagstuk ging het symposium ’18- / 18 + problematiek van kwetsbare jongeren’ van MEE NL op 6 juni. 
Lees meer >>
 
 

Duurzame inzet vergt integrale aanpak
 UWV erkent MEE  als jobcoachorganisatie

Na een periode van overleg en toetsing heeft UWV de Integrale Arbeidscoach van MEE formeel erkend. Deze coach zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk kunnen bij een reguliere werkgever. De Integrale Arbeidscoach begeleidt in de werksituatie, maar heeft daarbij ook een signalerende en coördinerende rol richting hulp- en dienstverlening in andere levensgebieden.

 
 

Checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

MEE NL heeft de regionale initiatieven geïnventariseerd, die zich richten op niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag. De belangrijkste elementen hieruit hebben we verwerkt tot een checklist. Hiermee kunnen professionals, die in hun werk te maken hebben met mensen met verward gedrag, nagaan of de door hen gekozen benadering voldoende rekening houdt met mensen met niet-zichtbare beperkingen.

 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: