Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie
MEE NL
facebook
twitter
linkedin
december 2018

Themanieuwsbrief
Schulden bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met problematische schulden en in deze groep zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) oververtegenwoordigd. Deze kwetsbare mensen lopen extra groot risico op financiële problemen, doordat de maatschappij steeds complexer wordt en van mensen steeds meer zelfstandigheid vereist. 

Deze brief gaat over dit grote maatschappelijke probleem en de aanpak daarvan.
 

Actieplan LVB, schulden en werk

MEE NL heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van LVB-ers met schulden. Uit dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het UWV, blijkt dat schulden een re-integratie of bemiddeling naar werk in de weg staan en dat de dienstverlening aan LVB-ers met schulden niet toereikend is.  

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft een aantal organisaties een gezamenlijk actieplan opgesteld om de dienstverlening aan mensen met een LVB en schulden te verbeteren.  
Lees meer over Actieplan, LVB, schulden en werk >
 
 

Ook kwetsbare jongeren verdienen een toekomst.

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Het gaat hierbij vooral moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen hebben. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag of andere problematiek tot gevolg.

Om dat te voorkomen heeft MEE de Toekomstcoach. Deze helpt kwetsbare jongeren hun toekomst duurzaam vorm te geven begeleidt hen waar mogelijk naar een betaalde baan.

Meer weten over de Toekomstcoach? Kijk op mee.nl/toekomstcoach. 
 
 

Steeds meer scholen zetten in op Smart met Geld

Sinds de start van  Smart met Geld  in 2015 zijn al 2100 moeilijklerende jongeren getraind om verstandig met geld om te gaan. 64 praktijkscholen en 14 scholen binnen het voortgezet speciaal onderwijs nemen momenteel deel aan het programma. Samen zijn daar 178 docenten getraind zijn 1840 ouders voorgelicht over hoe ze hun kinderen leren omgaan met geld.   

De training Smart met Geld leert jongeren van 15 t/m18 jaar in het VSO en Praktijkonderwijs verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen. Deze praktijkgerichte training is onderdeel van het programma Smart met Geld dat er op gericht is financiële problemen bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking te voorkomen. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid. 
 
 

Smart met Geld gaat naar Brussel

Smart met Geld is niet onopgemerkt gebleven bij onze zuiderburen. Zij benutten onze opgebouwde kennis en hebben MEE NL en de Hogeschool van Utrecht gevraagd alle ins en outs van de training te presenteren aan 100 professionals in zorg en welzijn in Brussel en omstreken. Mooi hoe ervaringen en expertise zo internationaal gedeeld worden.
 
 

Laat mensen met een laag IQ niet uit het schuldhulptraject vallen!

Schuldhulpverlening aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kost de hulpverlener over het algemeen veel meer tijd. Daar komt bij dat deze doelgroep vaker vroegtijdig uit het schuldhulpverleningstraject stapt. Dit kan komen omdat de beperking niet wordt herkend of omdat de zelfredzaamheid wordt overschat.

Om deze problematiek aan te pakken, biedt MEE

diverse trainingen aan (professionele en vrijwillige) schuldhulpverleners om hun aanpak nog beter af te stemmen op mensen met een lichte verstandelijke beperking

- diverse andere trainingen op het gebied van omgaan met mensen met een LVB, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.
- trainingen voor mensen met een beperkingen om hen financiëel bewust te maken. 

Meer weten? 
Kijk op mee.nl/trainingen of informeer bij de MEE in uw buurt
U kunt ons ook mailen:  info@mee.nl 
of bellen: 0900- 999 88 88. 
 

Verantwoording

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich daarvoor heeft aangemeld of heeft aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben om info van MEE NL te ontvangen.
 
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: