'Gewoon' kunnen deelnemen aan de maatschappij is voor mensen met een beperking nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Bewustwording is de eerste stap voor verbetering. Lees online  |  Afmelden
 
 
mee nl
5 september 2019
Nieuwsbrief
 
 
Mensen met beperking lopen vast in regels en systemen
Mensen met beperking en chronisch zieken ervaren vaak hinder van wet- en regelgeving. Vaak met schrijnende situaties tot gevolg. Aan de hand van praktijkverhalen maken we duidelijk om welke knelpunten het gaat. 
  Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
 
Het recht moet ook toegankelijk zijn voor mensen met verstandelijke beperking
Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat stapsgewijs het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand moderniseren. Om inzicht te krijgen hoe het nieuwes systeem ook toegankelijk kan zijn voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, bracht minister Dekker een werkbezoek aan MEE Friesland. Een gesprek met een ervaringsdeskundige gaf hem een inkijkje in de zoektocht naar juridische hulp en de problemen die hij daarbij tegenkwam. 
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
 
 
Zoeken naar passende zorg voor mensen met verstandelijke beperking en gedragsproblemen
Voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag is onvoldoende passende zorg voorhanden. Om dat probleem aan te pakken zijn ’s Heeren Loo en MEE van gestart gegaan met het project Netwerkgids. Gespecialiseerde cliëntondersteuners gaan intensief in gesprek met zorgaanbieders op zoek naar maatwerkoplossingen. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
 
 
Een baan zonder solliciteren
De economie draait op volle toeren. Toch komen ruim 700.000 mensen in Nederland ondanks alle goedbedoelde maatregelen niet aan het werk. Voor hen biedt Open Hiring™ een kans.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
 
 
Goede begeleiding maakt onbeperkt sporten mogelijk
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking en organisaties, die sportaanbod voor deze doelgroep aanbieden, elkaar moeilijk kunnen vinden. Ook is er vaak sprake van praktische belemmeringen om mee te kunnen doen aan sport- en beweegactiviteiten. Samenwerkende organisaties hebben daarom een e-learning ontwikkeld, die professionals traint om mensen met een beperking te begeleiden naar sport en beweging. 
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
 
 
MEE breidt Wlz-wijzer verder uit
Voor mensen die gebruik willen maken van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn de regels daarvoor vaak te ingewikkeld. MEE heeft daarom een website opgezet waarop in duidelijk taal uitgelegd staat wat die regels zijn.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
 
 
Trainen bewindvoerders verkleint risico op recidive bij verstandelijk beperkte criminelen
Naar schatting heeft 45 procent van de gedetineerden een lichte verstandelijke beperking (lvb). Daarnaast blijkt in de praktijk dat mensen met een lvb bovengemiddeld vaak kampen met schuldenproblematiek. En zowel het hebben van een lvb, als het hebben van schulden vergroot het risico op criminaliteit en recidive. Bewindvoering kan een goed instrument zijn om dat risico te verkleinen.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
Postbus MEE NL opgeheven
Per 1 september 2019 hebben wij ons postbusnummer beëindigd. U kunt uw post, gericht aan MEE NL, voortaan sturen naar

Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
MEE NL
030 - 236 37 07
info@mee.nl
 
 
Facebook   Twitter   Linkedin   Instagram